NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO


Prawo nieruchomości i budownictwo to jeden z głównych obszarów działalności Kancelarii. Bogate doświadczenie w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych na nieruchomościach pozwala nam dostarczać wsparcie prawne na najwyższym poziomie przy realizacji tego typu projektów.

Łączymy specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa nieruchomości z doskonałą znajomością aspektów korporacyjnych i podatkowych jak również realiów biznesowych, co sprawia że doradzamy kompleksowo i jesteśmy odpowiedzialni za aspekty prawne całości transakcji.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje również aspekty obsługi inwestorów w obszarze energii odnawialnej, w tym w szczególności w zakresie projektów w branży energetyki wiatrowej. Ponadto, posiadamy bogate know-how w zakresie badania stanu prawego nieruchomości (due diligence), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nieruchomości warszawskich. Wskazujemy potencjalnym nabywcom istotne ryzyka związane z nabyciem danej nieruchomości. Zawsze przedstawiamy konkretne rekomendacje.

Doradztwo prawne Kancelarii w tym obszarze praktyki obejmuje m.in.

opracowanie umów sprzedaży nieruchomości oraz doradztwo w tym zakresie zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających,

reprezentację stron umów sprzedaży nieruchomości, w tym prowadzenie negocjacji oraz optymalizację podatkową transakcji sprzedaży/nabycia nieruchomości,

przygotowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym na nieruchomościach, w tym m.in. umów o generalne wykonawstwo, umów z architektami, umów o nadzór autorski,

opracowanie umów dotyczących korzystania z nieruchomości, w tym m.in., umów najmu czy umów dzierżawy,

reprezentację w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości,

due diligence nieruchomości.

 

 MAMCZUR OSTROWSKA & WSPÓLNICY