PRAWO UMÓW


Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz zrozumieniu realiów biznesowych, opracowujemy różnego rodzaju umowy niezbędne do sformalizowania rozmaitych modeli współpracy gospodarczej jak również tworzymy, w zakresie formalno-prawnym, operacyjne rozwiązania dla tej współpracy. W szerokim zakresie udzielamy także wsparcia prawnego przy wszelkich transakcjach dotyczących nieruchomości (więcej w zakładce:
NIERUCHOMOŚCI), a ponadto posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu wzorców umów zawieranych z konsumentami. Skutecznie zabezpieczamy interesy naszych Klientów, identyfikując ryzyka oraz stosując instrumenty służące do ich minimalizacji. Do każdej z umów podchodzimy kompleksowo, stosując wiedzę z różnych zakresów prawa, w tym dbając jednocześnie o optymalizację podatkową zawieranych kontraktów.

W zakresie tej praktyki, wspieramy naszych Klientów w szczególności w następujących obszarach:

przygotowanie umów inwestycyjnych oraz asysta prawna podczas ich negocjacji,

opracowywanie i negocjowanie umów nabycia/zbycia różnego rodzaju aktywów oraz przedsiębiorstw,

wsparcie prawne przy tworzeniu umów ramowych o współpracy, umów agencyjnych, umów leasingu, umów najmu i umów dzierżawy,

opiniowanie zawartych umów,

przygotowanie wzorców umów zawieranych z konsumentami.

 

 OSTROWSKA - LEGAL KANCELARIA PRAWNA