PRAWO SPÓŁEK/FUZJE I PRZEJĘCIA


Jednym z ważnych obszarów działalności Kancelarii jest doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, poczynając od opracowania struktur prawno-podatkowych działalności gospodarczej, poprzez bieżącą obsługę korporacyjną, asystę prawną podczas fuzji i przejęć, aż po audyty prawne przedsiębiorstw. Zawsze rekomendujemy rozwiązania uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności, w tym związane z nią, przewidywane ryzyka.

W ramach tego obszaru działalności, świadczymy m.in. następujące usługi:

opracowanie struktur prawno-podatkowych dla prowadzenia działalności gospodarczej,

zawiązywanie spółek prawa handlowego oraz ich rejestracja w rejestrze przedsiębiorców i przed innymi organami publicznymi,

bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa korporacyjnego,

kompleksowe doradztwo prawne w procesie fuzji i przejęć spółek prawa handlowego,

due diligence spółek prawa handlowego.

 

 OSTROWSKA - LEGAL KANCELARIA PRAWNA