POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE


Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne dla uczestników postępowań upadłościowych i naprawczych. Wykorzystujemy wszelkie narzędzia prawne aby wierzytelności naszych Klientów zostały zaspokojone lub zabezpieczone, a ich długi w jak najszybszym czasie i w możliwie najkorzystniejszy oraz bezpieczny sposób zrestrukturyzowane. Dokładamy wszelkich starań aby osobiste uczestnictwo naszych Klientów w tego typu postępowaniach zostało ograniczone do minimum – efekt taki osiągamy dzięki uprzedniemu wspólnemu ustaleniu strategii podejmowanych działań, poznaniu celów Klienta jak również specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności.

Nasze usługi w tym obszarze obejmują m.in.:

reprezentację przed sądami w toku postępowań upadłościowych i naprawczych,

reprezentację wobec organów biorących udział w tego typu postępowaniach np. syndyka masy upadłości,

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym wsparcie w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów,

doradztwo na zgromadzeniach wierzycieli,

zgłoszenie i zaskarżenie listy wierzytelności.

 

 

 

OSTROWSKA - LEGAL KANCELARIA PRAWNA