KATARZYNA OSTROWSKA (DZIUBA) - PARTNER, RADCA PRAWNY

M: +48 570-445-446
e-mail:
katarzyna.ostrowska@ostrowska-legal.com


Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalista w zakresie kontraktów w obrocie profesjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem umów inwestycyjnych oraz prawa nieruchomości. W ramach swojej praktyki doradza również przy procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną transakcji z różnych sektorów gospodarki.

Zainteresowania zawodowe Katarzyny Ostrowskiej obejmują ponadto aspekty związane z doradztwem na rzecz przedsiębiorców w zakresie umów zawieranych z konsumentami, ze szczególnym uwzględnieniem niedozwolonych klauzul umownych.


DOŚWIADCZENIE

Wielokrotnie doradzała kompleksowo w procesach tworzenia struktur przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, dbając zarówno o ich prawidłowość pod kątem formalnoprawnym jak i dobierając właściwe optymalne rozwiązania prawne dla realizacji określonych celów biznesowych.

Posiada ponadto bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w toku obsługi prawnej wielu istotnych transakcji na rynku nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nieruchomości warszawskich) oraz projektów deweloperskich, w tym inwestycji z dziedziny energii odnawialnej. Doradzała przy znaczących transakcjach nabycia nieruchomości, przeprowadzając due diligence, przygotowując projekty umów związanych z nabyciem oraz negocjując warunki nabycia nieruchomości.

Nadzorowała również obsługę prawną transakcji najmu i dzierżawy nieruchomości komercyjnych oraz dysponuje szeroką praktyką w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania kontraktów w obrocie gospodarczym.


REPREZENTATYWNE PROJEKTY

opracowanie umów o świadczenie usług na rzecz konsumentów przez sieć placówek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym,

nadzór i świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla projektu inwestycyjnego polegającego na stworzeniu sieci placówek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, w tym m.in. opracowanie zasad struktury kapitałowej oraz wsparcie prawne w toku negocjacji umów inwestycyjnych oraz umów nabycia nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności,

doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego w toku postępowania upadłościowego,

doradztwo prawne na rzecz nabywcy nieruchomości warszawskiej o wartości ponad 200 mln zł, w tym przeprowadzenie audytu prawnego nabywanej nieruchomości,

kompleksowe doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji grupy spółek prowadzących ogólnokrajową sieć sklepów sportowych (w tym restrukturyzacja formy prowadzenia działalności, zadłużenia oraz zatrudnienia),

przeprowadzenie kompleksowego audytu prawnego inwestycji w toku polegającej na budowie budynku biurowo-mieszkalnego w centrum Warszawy, o planowanej wysokości ok. 160 m,

koordynacja obsługi prawnej najemcy przy transakcji najmu lokali w prestiżowych lokalizacjach Warszawy i Krakowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rozrywkowo - gastronomicznej.

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo,

Szkoła Główna Handlowa, podyplomowe studia „Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjno – innowacyjnych”,

Szkoła Główna Handlowa, podyplomowe studia
Podstawy prawne procesu inwestycyjnego na nieruchomościach”.


OSTROWSKA - LEGAL KANCELARIA PRAWNA